Everest Premier Legue : Biratnagar Warriors vs Chitwan Tigers Dream11 Prediction

Biratnagar Warriors vs Chitwan Tigers Dream11 Prediction and Teams . Caption Picks :- Mohammad Sahazad, Karan KC, Varandeep Singh, Sikandar Raja Vice Captain :- Sompal Kami, Karan KC, Aasif Shaikh, Chandrapaul Hemraj

Biratnagar Warriors vs Chitwan Tigers Dream11 Prediction and Teams .

Team 1
Team 2

Caption Picks :- Mohammad Sahazad, Karan KC, Varandeep Singh, Sikandar Raja

Vice Captain :- Sompal Kami, Karan KC, Aasif Shaikh, Chandrapaul Hemraj

Similar Posts

Leave a Reply